Ba Gua – Vad är det och hur kan det vara till hjälp i livet?

Ba gua – Vad är det och hur kan det vara till hjälp i livet? Inom feng shui använder man sig av en så kallad ”Ba Gua”, något jag (bland annat) brukar göra vid konsultationer. En Ba Gua är en form av karta indelad i nio områden där varje område representerar en livsaspekt. Kartan kan läggas över hemmet, trädgården, specifika rum eller kanske över en anslagstavla/visionboard! En Ba Gua är en god hjälp för att ta ut en riktning eller sätta intentioner för olika delar av livet. Genom att lägga en Ba Gua över din planlösning eller trädgård så ser du vart de olika livsområdena finns. På så vis kan du med hjälp av din inredning och omgivande miljö jobba med att förstärka områden som känns extra viktiga för dig.

Ba Gua - Vad är det och hur kan det vara till hjälp i livet?

Det finns två olika varianter av Ba Gua. Jag lägger oftast en s.k. ”kompass-Ba Gua” där jag med hjälp av en kompass tar ut väderstrecken som Ba Guan sedan läggs utifrån. Det finns också en lite enklare variant som kallas ”tredörrars-Ba Gua”. Den enklare varianten kan läggas direkt över huset eller rummet du vill jobba med, med utgångspunkt från ytterdörren eller ingången. Du behöver alltså ingen kompass till en tredörrars Ba Gua och väderstrecken spelar ingen roll. Nedan ser ni exempel på de olika varianterna jag gjort över våran planlösning.

Kompass Ba Gua:

Kompass Ba Gua - Vad är det och hur kan det vara till hjälp i livet?
Här ser ni en ett exempel på en kompass-Ba Gua jag lagt över mitt hem. Där läggs Ba Guan likt tårtbitar utefter väderstrecken (som jag också skrivit ut på kartan). I ett försök att göra det lite pedagogiskt färgade jag också de olika områdena i den färg som representerar områdets element (trä, eld, jord, metall, vatten). Elementen förstärker respektive livsaspekt.

Tredörrars Ba Gua:

Tredörrars Ba Gua - Vad är det och hur kan det vara till hjälp i livet?
Här ser ni en tredörrars Ba Gua (den enklare varianten) som består av 9 rutor som läggs över planritningen. Rutorna med de olika livsaspekterna ligger alltid i samma ordning, alltså som ni ser ovan. Kartan läggs så att något av de tre områdena längst ner ligger vid entrén eller ingången till det rum eller hus du vill analysera med hjälp av en Ba Gua.

Som ni ser skiljer sig de olika varianterna från varandra då Ba Guans olika områden inte hamnar på exakt samma ställe. En tredörrars Ba Gua blir alltså inte lika ”exakt” som en kompass Ba Gua eftersom man inte tar någon hänsyn till väderstrecken.

Ba gua – Vad är det och hur kan det vara till hjälp i livet?

Jag tycker det är så intressant att studera mina kunder och deras hem med hjälp av en Ba Gua! Om det t.ex. alltid uppstår oreda på en viss plats i hemmet så hänger det oftast samman med att just det området i livet, som du får fram med hjälp av Ba Guan, krisar. Precis på samma sätt brukar en harmonisk del av hemmet också märkas genom att berörd livsaspekt fungerar väl. Om någonting krisar så kan du alltså förstärka specifika livsområden med hjälp av att jobba aktivt i de olika delarna av hemmet. Tänk dock inte att du ska ”förbättra” alla Ba Guans livsaspekter samtidigt. Det viktigaste är att du känner efter och jobbar med de delar som känns viktigast för dig, just nu.

Vad tyckte du om detta? Känns det begripligt och vill du veta mer? Dela gärna dina tankar och reflektioner så skulle jag bli överlycklig!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 tankar om “Ba Gua – Vad är det och hur kan det vara till hjälp i livet?”

%d bloggare gillar detta: