De fem elementens energi

Inom feng shui kallas de fem elementen för ”universums byggstenar”. Elementen består av trä, eld, jord, metall och vatten och varje element har en viss typ av energi. Genom att förstå de fem elementens energi går det nästan att känna vilket element saker och ting har. Träelementet har en växande energi som också rör sig uppåt; till skillnad mot jordelementet vars energi är mer samlad och strävar neråt. Metallenergi är introvert och strävar inåt medan eld och vatten är betydligt mer aktiva element. Eldelementets energi är pulserande och rör sig utåt och åt olika håll. Vattenelementets energi är mer oberäknelig, mörk, lite långsam och oregelbunden.

De fem elementens energi
För att jämföra med personer kan ni tänka att trä vill utvecklas och drar igång flera projekt, jordelementet är en grundad, mogen och stabil person, metall är en beslutsam person som tycker om fakta, eld är driven, explosiv och passionerad medan vatten är en djup person som kan upplevas lite ”svår”. Vi har alla elementen inom oss men oftast har vi ett eller ett par element som är dominanta. Känner du igen dig i något av elementen, när det kommer till hur du upplever din energi?

De fem elementen i hemmet

När det kommer till inredning så bör varje rum innehålla samtliga fem element för en bra harmoni! Mängden av varje element kan skifta beroende på rummets funktion. Badrum och sovrum är ytor där vi oftast vill ha en lugn och trygg energi; detta eftersom vi visar oss utan kläder och oftast vill komma till ro i rummen. Vardagsrum är i motsats troligtvis ett mer ”aktivt” rum där vi vill främja socialt umgänge. Om jag kopplar det till elementen så skulle jag med fördel använda lite mer eldelement i ett vardagsrum och låta de svalare jord- och metallelementen flöda i sovrummet.

Här ser ni ett vardagsrum som enligt mig har bra balans mellan elementen. Det rosa tillför eldelement, soffan i sval gråblå ton är metall, teckningen med växter och glasdetaljerna är vattenelement, trägolvet och den svala, bruna mattan är jordelement och den gröna växten tillför träelement. Visst skulle det kunna tillföras ytterligare träelement i denna bild, förslagsvis genom mera växtlighet – men jag tycker ändå att det känns harmoniskt och mysigt. Vad tycker du?

Elementens kvalitéer påverkar oss på olika sätt. Genom att bli medveten om hur de fem elementens energi fungerar kan vi också stärka de egenskaper vi önskar ha mer av genom att jobba med vår omgivning. Vill du exempelvis förbättra din koncentration och beslutsamhet? Då är metallelementet bra att omge dig med, t.ex. vita väggar, pasteller, metallföremål och symboler som cirklar.

Lite allmänt om de fem elementens energi alltså. Väckte inlägget frågetecken när det kommer till elementen? Lämna en kommentar, maila eller skriv till mig på Instagram så kanske jag kan räta ut frågetecknen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *